Atsiribojimas nuo atsakomybės

 

1. Pagrindinės sąvokos


1.1 Elektroninė parduotuvė – ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.ketoavocado.lt.

1.2. Paslaugos pardavėjas – MB Kiškelis, įsikūrusi adresu: Rietavo sav. Lopaičių k. Žarėnų g. 2, LT-90281, įmonės kodas: 3052251601.3.

1.3 Pirkėjas – asmuo, kuris įsigyja arba užsisako prekių Elektroninėje parduotuvėje.

1.4. Paslauga – individualaus mitybos plano rekomendacijų suteikimas

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios taisyklės nustato bendrąsias sąlygas Pirkėjui įsigijant Paslaugas www.ketoavocado.lt el.paruotuvėje. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą Elektroninėje parduotuvėje įsigyti Paslaugą, besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių ar paslaugų užsakymo Elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ar su jomis nesutinka.

2.3. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Elektroninėje parduotuvėje įsigytų Paslaugų pardavimą ir tinkamą suteikimą, tačiau neprisiima rizikos už tolimesnį laikotarpį po paslaugos suteikimo bei rekomendacijų laikymasi.

2.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieną kartą apsiperkant.

3. Atsakomybė už mitybos plano laikymąsi

3.1 Pirkėjas, įsigijęs individualų mitybos planą, KetoAvocado sudarytą pagal asmeninius Pirkėjo poreikius yra pats atsakingas už visus galimus sveikatos pokyčius susijusius su plano laikymusi.

3.2 Pirkėjas pildydamas anketą skirtą poreikio nustatymui bei užsisakydamas mitybos planą supranta, kad nuo pateiktų atsakymų tikslumo bei tikrumo priklauso sudaromų mitybos rekomendacijų kaina bei sudėtingumas.

3.3 Pirkėjas taip pat įsipareigoja pateikti teisingą informaciją apie jam žinomą savo sveikatos būklę

3.4 Esant sveikatos sutrikimams bei konkrečioms diagnozėms, Pardavėjas atsisako sudaryti mitybos rekomendacijų planą tol, kol Pirkėjas nepatvirtina gavęs profesionalią medikų konsultaciją dėl ketogeninės mitybos plano naudojimo esant konkrečiai diagnozei

3.5 Pardavėjas taip pat neatsako už galimus sveikatos nukrypimus nuo normos susijusius su ketogeninės mitybos laikymusi Pirkėjui įsigijus mitybos rekomendacijų planą.